Beranda > DDHK News (Page 1955)

Kunci Kemenangan Umat

Suatu ketika terdapat seorang tawanan Romawi di dalam penjagaan orang-orang Islam. Dia dapat meloloskan diri dan lari. Raja Heraklius bertanya kepadanya mengenai keadaan orang-orang Islam secara mendalam sehingga raja dapat memahami dengan jelas seluruh kehidupan mereka. Tawanan ini menerangkan, pasukan Islam adalah ahli ibadat waktu malam dan

Read More