Beranda > Muslimah

Jilbab Hati Diawali dengan Jilbab Kepala

SAYA ingin menghijab (menjilbabi) hati dulu sebelum memakai jilbab di kepala. Kalimat itu sering jadi alasan seorang Muslimah tidak mengenakan jilbab. Alasan sebenarnya, dia belum mendapatkan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah SWT tentang kewajiban berjilbab bagi kaum wanita Muslimah. "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin hendaklah

Read More