Wednesday, January 16, 2019
Beranda > Mutiara Hikmah > Empat Golongan Manusia, Termasuk Mana Kita?

Empat Golongan Manusia, Termasuk Mana Kita?

Diriwayatkan olah Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah Saw dalam sebuah haditsnya menyebutkan, dunia ini dihuni empat golongan manusia.

Pertama, seorang hamba diberi Allah Swt harta kekayaan dan ilmu pengetahuan, lalu bertakwa kepada Robbnya, menyantuni sanak-keluarganya, dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya, maka dia berkedudukan paling mulia.

Kedua, seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja, tidak diberi harta, tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama — berkedudukan paling mulia.

Ketiga, seorang hamba diberi Allah harta kekayaan, tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Ia juga tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyantuni keluarga dekatnya, dan tidak mempedulikan hak Allah. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji.

Keempat, seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah, lalu dia berkata, “Seandainya aku memiliki harta kekayaan, maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang, serampangan, dan membabi-buta (kelompok yang ketiga),” maka timbangan keduanya sama — berkedudukan paling jahat dan keji.

Dari hadits di atas, jelas orang paling mulia adalah kelompok pemilik harta dan ilmu, lalu mempergunakan harta dan ilmunya di jalan Allah Swt. Termasuk kelompok paling mulia adalah orang yang hanya berilmu, tanpa harta, namun jika memperoleh harta, ilmu dan hartanya akan ia gunakan juga di jalan Allah Swt.

Kelompok paling jahat dan keji adalah pemilik ilmu, harta, atau ilmu dan harta, namun ilmu dan hartanya tidak dipergunakan di jalan Allah Swt. Wallahu a’lam. (mel/ddhongkong.org).*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *