Beranda > ijab qabul

Bayar Zakat Harus Ijab Qabul?

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh Pak, Apakah dalam berzakat harus ada ijab qabul? Lalu, Bagaimana dengan pembayaran zakat melalui transfer bank atau atm? Terimakasih Jawab: Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan berkah-Nya kepada saudara dan keluarga. Para ulama tidak memasukkan ijab qabul dalam rukun atau syarat sahnya zakat. Dengan demikian, seseorang yang menyalurkan zakatnya tanpa ada akad

Read More