Beranda > meningkatkan iman
al-quran

Tetaplah dalam Keimanan dan Menyeluruh (Tafsir QS An-Nisaa’: 136)

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS An-Nisaa': 136). Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi,

Read More