Beranda > Tafsir Quran
al-quran

Tetaplah dalam Keimanan dan Menyeluruh (Tafsir QS An-Nisaa’: 136)

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS An-Nisaa': 136). Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi,

Read More
Ar-razzaqu

Allah SWT Maha Penjamin Rezeki

SALAH satu sifat Allah SWT (Asmaul Husna) adalah Ar-Rozaq yang artinya Maha Pemberi Rezeki. Yang dimaksud rezeki bukan hanya harta, tapi juga tahta (kedudukan, jabatan), kesehatan, kepandaian, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Allah SWT menjamin rezeki bagi setiap hambanya, terutama hamba-hamba yang taat beribadah. "Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan sabar dalam

Read More